تمامی فیلم های سایت لیوفیلم سانسور شده هستند و همچنین در صورت درخواست صاحب اثر یا ساماندهی حذف خواهند شد.

دانلود سینمایی نابودگر ۲: روز داوری Terminator 2: Judgment Day 1991

سارا کانر از اولین حمله نجات پیدا می کند، اما چند سال بعد نابودگری دیگر این بار برای از بین بردن جان کانر فرستاده می شود اما انسان ها نیز نابودگری را برای نجات جان و مادرش به گذشته می فرستند...

  • 4 فوریه 2022
دانلود فیلم