تمامی فیلم های سایت لیوفیلم سانسور شده هستند و همچنین در صورت درخواست صاحب اثر یا ساماندهی حذف خواهند شد.

پلیس میامی و اعضای تیم AMMO برای سرنگونی یک باند کارتل مواد مخدر به رهبری آرماندو آرماس عملیاتی را پیاده سازی می کنند. آرماندو یک قاتل خونخوار خطرناک است که او به کار در کارتل تعهد دارد….

  • 19 فوریه 2022
دانلود فیلم