دانلود فیلم The Hunter Will Get You 1976

آلپاگور یک جاسوس آزاد از آژانس مخفی فرانسه است.او در حال تحقیقات درباره قاتل زنجیره ای لیپقزیق به زبان فرانسوی یا شاهین می باشد ، که چند جوان را برای کمک به سرقت در بانک استخدام می کند و ..

  • 5 ژوئن 2022
دانلود فیلم
دانلود فیلم Family Plot 1976

در مورد بلانش که یک رمال معروف است همراه نامزدش که او هم رمال است توسط زن مسنی استخدام می شوند برای اینکه خواهر زاده اش آرتور که به عنوان پسرش است را پیدا کنند و آرتور که گذشته ای همراه با دزدی و قتل دارد، وقتی متوجه می شود که تحت تعقیب است فکر میکند برای دلایل دیگری دنبال او هستند ....

  • 29 می 2022
دانلود فیلم
دانلود فیلم Rocky 1976

راکی بالبوآ ورزشکار رشته تازه کار بوکس که نتوانسته بود به قهرمانی برسد در مسابقه ای با قهرمان سنگین وزن جهان به نام آپولو کرید توانست با پشت کار او را شکست دهد.

  • 15 می 2022
دانلود فیلم